Svinøya - Kuba

Fiskehjeller.

En fiskehjell eller fiskehesje er et reisverk i tre for utendørs tørking av fisk, -i hovedsak brukt til tørking av Skrei under Lofotfisket. I Svolvær har fiskehjellene form som et stort hustak hvis møne ligger 6 til 8 meter over bakken. Disse pyramidehesjene eller "Lofotens katedral" som de og kalles har vært brukt til tørking av fisk siden før middelalderen.

Svinøya Rorbuer tilbyr guidet Fiskeværsvandring  blandt de belyste fiskehjellene på Svinøya, -som er den eldste delen av Svolvær.

Krigsminne.
bunkersanlegg og kanonstilling. Etter Lofotraidet 4. mars 1941 beordret Hitler tungt hærartelleri til beskyttelse av Norskekysten.  Tyske luftvåpen fikk ordre om å skjerpe innsatsen i kyststrøkene og da særlig i Lofoten.

Dette var starten på et omfattende arbeide med å bygge bunkre, festningsanlegg og maskingeværstillinger blant annet i Svolvær. Svolvær er derfor den by i Norge som har flest bunkre, stillinger, tunneler etc. på 2 kvadrat km.

Frakteskuta Anne Bro.
M/J Anne Bro ble bygget som seiljakt i 1911, kanskje på et verft inne på vågen i Kristiansund, muligens Målland-verftet. Hun var rigget som gaffelrigget slupp og førte tre forseil i tillegg til storseil, - og antakelig toppseil. Lengden var opprinnelig 62 fot. Anne Bro

Vågan Kystlag  overtok Anne Bro i 1996. I 2005 var Anne Bro ferdig til “vern gjennom bruk” og første oppdraget var som deltakerbåt under VM i Skreifiske det året. 
 
 
Kart 1. - Svinøya 
KartLyspunkter
 
Kjeøyskjæret
Lyspunkt 1:
Belyst en fiskehjell tilhørende L. Berg Sønner og et grantre.

Kjeøya
Lyspunkt 2:
Fiskehjell, 100 m. Tilhørende Saga Fisk

Lyspunkt 3: 
Fiskehjell, 200 m. Tilhørende Saga Fisk

Lyspunkt 4:
Krigsminne, opplyst bunkersanlegg og kanonstilling fra andre Verdenskrig.

Austerøya
Lyspunkt 5: Fiskehjell tilhørende Svinøya Rorbuer
Lyspunkt 6: Fiskehjell tilhørende Svinøya Rorbuer
Reiselivsbedriften har selv stått for belysningen.

Svinøya
Lyspunkt 7: Frakteskuta Anne Bro fra 1911 
Skuta tilhørende Vågan Kystlag - Se bilder av skuta
Kystlaget har selv stått for belysningen.
 
 

     Kontakt:

     Web: Lysetsby.no
     Address: post@lysetsby.no
     Web design: Conit AS